Hälsoprodukter kosttillskott

Naturmedicin.se är en internetbutik som säljer kosttillskott och hälsoprodukter från USA. Alla medel är granskade och godkända av den Amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA (Food and Drug Administration).

Varje kosttillskott på Naturmedicin är utvalt av Björn Lundberg. Björn är själv praktiserande homeopat, kvalitetssäkrad av KAM (Kommittén för Alternativ Medicin), och har studerat medicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Denna bakgrund har gjort honom till en stark förespråkare för integrerad medicin och dess grundläggande utgångspunkter.

Naturmedicin.se ägs av Lundberg Selection AB som har specialiserat sig på hälsa på internet sedan 1997.

Företagsuppgifter:
Lundberg Selection AB
Grevgatan 15
114 53 STOCKHOLM

Org nr: 556448-2049

Enklast kontaktar du oss på: kontakt@naturmedicin.se eller på telefon 08-559 220 99


Kosttillskott

Kosttillskott ger konsumenten ett tillskottt av ett eller flera näringsämnen. Kosttillskott hör till kategorin livsmedel och avser vanligen tabletter, kapslar, pulver eller lösningar som innehåller vitaminer eller mineraler. Kosttillskott säljs på apotek, i dagligvaruhandeln och i hälsokostbutiker. Till kosttillskott hör inte sådant intag av vitaminer eller mineralämnen som ordineras av läkare p.g.a. konstaterat bristtillstånd. Kosttillskott får inte marknadsföras med medicinska påståenden, dvs. med information om att kosttillskottet kan förebygga sjukdom eller ha lindrande eller botande effekt vid sjukdom.

Du får mängdrabatt när du beställer. Läs vidare här.

Köpvillkor enligt gällande svensk köplag. Om cookies.

För att undvika läkemedelsinteraktioner och samordna vård, är det viktigt att du som patient informerar din läkare vilka naturmediciner du tar. Även om naturmedel, kosttillskott och hälsoprodukter vanligtvis härrör från naturliga källor finns det alltid en mindre risk för biverkningar. En vanlig biverkning är exempelvis illamående vid intag av höga doser av b-vitamin. Ett problem som oftast kan undvikas genom att man intar vitaminerna i samband med kost.

Kosttillskott och hälsoprodukter används

för att bota eller lindra symtom och sjukdom.

Behandling med hälsoprodukter och kosttillskott

bygger på förutsättningen att människor är naturligt friska, och att tillfrisknande kan ske genom att stimulera kroppens egna läkande förmåga. Grunden för hälsa i naturmedicin är kost, näringslära, homeopati, fysisk manipulation, stresshantering, och motion. Naturmedicin behandlar "hela personen", både själ och kropp, och betona förebyggande vård. Sambandet mellan en hälsosam kost och livsstil är tydlig, vilket dessutom förebygger kroniska sjukdomar.

Hälsoprodukter och kosttillskott är användbara

framförallt vid behandling av kroniska besvär, men även vid vissa akuta besvär som till exempel urinvägsinfektioner. Ofta kan naturmedel, kosttillskott och hälsoprodukter kombineras med skolmedicinsk behandling, så kallad komplementärmedicin, för att öka välbefinnande och lindra kroniska symtom, såsom trötthet och smärta. Hälsa är inte endast frånvaro av sjukdom, utan också närvaron av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Sjukdomar kan inte läkas enbart genom att bara dämpa symtom utan orsaken bör alltid sökas och fastställas. Symtom bör ses som kroppens naturliga ansträngningar att läka sig själv och återställa balansen i kroppen och kan ofta vara en viktig indikator på hur sjukdomen kan behandlas.

Sök efter lämpliga kosttillskott och hälsoprodukter på Remedyfinder.

Läs om diverse medicinalväxter på Alternativmedicin:

Akleja Anis Ask Asp Backsippa Backtimjan Basilika Benved Berberis Bitterpilört Björnbär Blodrot Blodtopp Blåbär Blåklint Blåsippa Blåstång Bockhornsklöver Bok Brakved Brännässla Busktörne Buxbom Bäckveronika Cikoria Citronmeliss Daggkåpa Dill Dragon En Fackelblomster Fingertång Fjällsippa Flenört Flockarun Fläder Fänkål Förgätmigej Getapel Getrams Getruta Giftsallat Grenbingel Groblad och kämpar Gråbo Gråfibbla Gul svärdslilja Gullgentiana Gullris Gullviva Gulmåra Gurkört Gåsört Hagtorn Hallon Hampflockel Harkål Harsyra Hassel Hasselört Havtorn Hjärtstilla Humle Humlesuga Hundtunga Hålrot Hästhov Hästkastanj Islandslav Isop Johannesört Jordgalla Jordreva Jordrök Judekörs Järnek Järnört Kabbeleka Kalmus Kamomill Kanadabinka Kardbenedik Kardtistel Kattmynta KIibbal Koriander Kornvallmo Kransborre Krapp Krusbär Kryddsalvia Kummin Kungsbräken Kungsljus Kungsmynta Kvanne Kvickrot Käringtand Kärleksört Lackviol